Subscribe Twitter

maandag 4 juni 2018

Nederland verlaat Britse suikertaks

Nederlandse producenten van frisdrank hebben in 2017 20 procent calorieën gereduceerd ten opzichte van 2012. Dit is al dubbel zoveel als oorspronkelijk met het ministerie van VWS afgesproken en bovendien ook drie jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente monitoring van de verkoopcijfers over 2017. De Nederlandse aanpak van bedrijfsleven en overheid zorgt daarmee voor twee tot zelfs drie keer zoveel caloriereductie dan de Britse suikertaks zou hebben opgeleverd.

In 2015 heeft de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de afspraak gemaakt om het gemiddelde aantal kcal per 100ml in frisdrank te verlagen met 10% tussen 2012 en 2020. Al sinds de jaren ’80 en vooral de afgelopen jaren zijn tientallen light en zero varianten geïntroduceerd. Daarnaast wordt invulling aan het commitment gegeven door herformulering, kleinere verpakkingen en een veel intensievere promotie van light en zero frisdranken. Begin 2017 heeft de sector deze doelstelling uit eigen beweging verhoogd naar 15 procent.

Op 6 april is in het Verenigd Koninkrijk een belasting op suikerhoudende frisdrank in werking getreden. In de media is bericht dat deze belasting al voorafgaand aan de inwerkingtreding tot een suikerreductie zou hebben geleid van 30.000 tot 45.000 ton. Dit komt omgerekend naar de Nederlandse bevolking neer op 7.900 tot 11.800 ton. De Nederlandse frisdranksector heeft met de behaalde 20 procent reductie bijna 26.000 ton suiker gereduceerd. De reductie is hier is dus twee tot drie keer zo groot.


0 reacties:

Een reactie posten