Subscribe Twitter

maandag 7 april 2014

‘Groentefroetels’

Hoe krijg je kinderen zo ver dat ze (meer) groente en fruit gaan eten? Moniek Buijzen, hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit, onderzoekt hoe je dat op een positieve manier voor elkaar kunt krijgen. Donderdag 17 april spreekt zij haar oratie uit. Voorafgaand daaraan vindt een symposium plaats, waar een onderzoeker uit de groep van Buijzen ‘haar' oplossing presenteert: de wereld van de Groentefroetels.
Jonge kinderen die samen met een onderwijzer of ouder een verhaal lezen over een konijn dat graag wortels eet, eten daarna twee keer zoveel wortels als kinderen die niet worden voorgelezen. Communicatiewetenschapper Simone de Droog van de Radboud Universiteit ontwikkelde met deze kennis uit haar promotieonderzoek een wereld van dieren die gezond eten erg lekker vinden. Deze dieren, Groentefroetels genaamd, beleven spannende avonturen die kinderen kunnen meebeleven via voorleesplaten, e-books en een app . Op donderdag 17 april lanceert De Droog de schoolinterventie, de thuisinterventie en de website van de Wereld van de Groentefroetels op een symposium aan de Radboud Universiteit.
Dit project wil jonge kinderen (tot 6 jaar) stimuleren meer groente en fruit te eten. Simone de Droog: ‘Kinderen die al op jonge leeftijd gewend zijn geraakt aan het eten van groente, zullen die smaak ook meer gaan waarderen. Soms moet je ze wel tien keer laten proeven voordat ze vertrouwd zijn met de smaak.‘
Met een subsidie van NWO ontwikkelde ze vier verschillende ‘characters': konijn eet graag wortels, schildpad houdt van komkommers, aap van bananen en rups is dol op appels. De characters komen tot leven in verhalen, die via prentenboeken, voorleesplaten en een app met de kinderen worden gedeeld. De Droog: ‘Het doel van deze verhalen is om duidelijk te maken dat het eten van groente en fruit leuk is en om imitatiegedrag (het eten van groente en fruit) te stimuleren.'
De Wereld van de Groentefroetels is een voorbeeld van positieve communicatiewetenschap, een richting die onder aanvoering van prof. Moniek Buijzen, hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit verder vorm krijgt. Buijzen houdt haar oratie aansluitend op de lancering van de Wereld van de Groentefroetels en toont daarin haar optimistische kijk op de potentie van media in de samenleving. Ze richt zich vooral op de vraag hoe kennis over de werking en effecten van communicatie in te zetten is voor positieve doeleinden, zoals het bevorderen van gezondheid, geluk en prosociaal gedrag.

0 reacties:

Een reactie posten