Subscribe Twitter

vrijdag 19 juli 2013

PLUS heeft de Beste Wijnafdeling

PLUS heeft de Beste Wijnafdeling van Nederland. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek dat recent is uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Nielsen. PLUS werd twee jaar achtereen al door GfK uitgeroepen tot Beste Wijnsupermarkt. Ook de Wijnalmanak was zes maal eerder deze mening toegedaan.
In het door Nielsen uitgevoerde onderzoek onder 1.500 kopers van wijn in de supermarkt, krijgt de wijnafdeling van PLUS het hoogste rapportcijfer. De wijnafdelingen van de grootste tien supermarktketens zijn door hun klanten beoordeeld op twaalf verschillende aspecten. Zo gaven de respondenten cijfers voor onder andere het assortiment, de kwaliteit van de wijn, maar ook voor deskundigheid van het personeel, informatievoorziening en de indeling van de wijnafdeling.
In de totaalbeoordeling van de wijnafdelingen, zijn de respondenten over het algemeen goed te spreken over de kwaliteit, prijs en beschikbaarheid van de wijnen. Uit de cijfers blijkt dat er één retailer is die op elf van de twaalf onderzochte aspecten de hoogste rapportcijfers krijgt, namelijk PLUS.
Over het algemeen zijn kopers van wijn minder positief over deskundigheid van het personeel in supermarkten. Het kiezen van een wijn is voor veel consumenten lastig. PLUS speelt hier wél goed op in, want als het gaat om informatie over wijn en de deskundigheid van het personeel, scoort de retailer bovengemiddeld. De wijnafdeling van PLUS scoort daarnaast het hoogst op onder andere kwaliteit van de wijnen, maar ook op zoekgemak, inrichting en overzichtelijkheid.

0 reacties:

Een reactie posten