Subscribe Twitter

vrijdag 30 maart 2018

Meten zonder lint

Het apparaatje Moasure meet afstanden door het te verplaatsen. De sensoren meten hoogte, lengte en volume. De Moasure werkt alleen in combinatie met een app op de smartphone. Naast lengte, hoogte en volume kan de gadget ook omtrek en hoeken meten en als waterpas functioneren. Het meet afstanden tot 300 meter. De Moasure kost 113 euro en wordt pas in december geleverd.

0 reacties:

Een reactie posten