Subscribe Twitter

maandag 7 augustus 2017

Producten met ei veilig

Aan de hand van de nu beschikbare informatie concludeert de FNLI dat producten waarin mogelijk besmet ei is verwerkt veilig gegeten kunnen worden. Levensmiddelenfabrikanten stellen daarnaast vast of er besmette eieren zijn gebruikt door de herkomst van de gebruikte eieren na te gaan.

Voedselveiligheid heeft de hoogste prioriteit voor de levensmiddelenindustrie, daarom zijn fabrikanten vorige week gestart met een risico-inventarisatie. Aan de hand van de huidige gegevens die door de NVWA zijn vrijgegeven en de risico-inventarisatie (waarbij is uitgegaan van zowel producten waarin veel ei verwerkt is als een hoge consumptie), verwacht de FNLI dat er geen recall van producten uit de supermarkt nodig is. Deze overweging wordt bij elke nieuwe informatie vanuit autoriteiten als de NVWA, telkens opnieuw gewogen.

Eiercodes van met Fipronil besmette eieren zijn via de website van de NVWA openbaar gemaakt, waardoor tracering van gebruikte grondstoffen binnen de keten mogelijk is. Op basis van de nu beschikbare informatie bepalen levensmiddelenfabrikanten of hun leverancier een besmet ei heeft geleverd. De leverancier van eieren heeft daarnaast ook een meldplicht naar de fabrikanten als er fipronil in hun eieren is gevonden. Indien er besmette eieren aan fabrikanten geleverd zijn, mogen deze niet meer gebruikt worden in de productie van levensmiddelen.

0 reacties:

Een reactie posten