Subscribe Twitter

woensdag 5 april 2017

Op meer plekken rookvrij spelen

Bij de start van het komende buitenspeelseizoen worden steeds meer speeltuinen en kinderboerderijen rookvrij. Volgens het Longfonds nemen tientallen speeltuinen en kinderboerderijen maatregelen om roken terug te dringen of gaan ze helemaal rookvrij. Ook de Club van Elf, de vereniging van grote dagattractieparken,  maakt bekend dat hun 21 leden dit seizoen hun rookbeleid gaan aanscherpen. Het Longfonds is enthousiast over deze ontwikkelingen. Directeur Michael Rutgers: “het Longfonds ziet steeds meer organisaties beschermende maatregelen nemen. Iedereen vindt het belangrijk dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien.”

VoorbeeldenSpeeltuin ’t  Kwekkeltje in Rosmalen is een voorbeeld van een speeltuin die vanaf 28 maart aftrapt naar een rookvrije speeltuin. De speeltuin vraagt aan iedereen die in de speeltuin komt voortaan het terrein rookvrij te houden. Op deze manier wil ‘t Kwekkeltje kinderen beschermen tegen de verleiding van het roken en het schadelijke meeroken. Dit jaar ziet het Longfonds dat er ook vanuit kinderboerderijen interesse is om rookvrij te gaan. Voorbeelden zijn kinderboerderij Schildershoeve in de Haagse Schilderswijk en kinderboerderij de Goudse Hofsteden in Gouda.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “heel goed dat steeds meer speeltuinen, pretparken en dierentuinen de stap naar een rookvrije omgeving voor kinderen maken. Als ouders niet roken, krijgen kinderen het goede voorbeeld en gaan ze minder snel zelf beginnen met roken. Elk kind heeft recht op een rookvrije start.“

De 21 attractieparken, dierentuinen en musea die aangesloten zijn bij de Club van Elf kondigden vandaag aan hun rookbeleid te gaan aanpassen. Zo worden de onoverdekte wachtrijen rookvrij. Daarnaast zal iedere organisatie voor zich bekijken of er aanvullende maatregelen worden genomen. Avonturenpark Hellendoorn bereidt ook haar personeel goed voor op de nieuwe maatregel. Nog voor het park in april weer opent, krijgen zij een uitgebreide training hoe om te gaan met het nieuwe rookbeleid.  

StappenplanHet Longfonds stimuleert zoveel mogelijk speeltuinverenigingen, kinderboerderijen en gemeenten om ook zelf aan de slag te gaan om buitenspeelplekken voor kinderen rookvrij te maken. Daarvoor is een handig stappenplan ontwikkeld. Meer informatie op: www.longfonds.nl/rookvrij-spelen. Het Longfonds werkt samen met NUSO, de landelijke koepel van speeltuinverenigingen. Verenigingen kunnen ook bij NUSO ondersteuning krijgen bij het rookvrij maken van hun speeltuin. Meer informatie op: www.nuso.nl.

Het Longfonds werkt samen de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding aan een rookvrije generatie. We willen dat kinderen opgroeien zonder te worden blootgesteld aan tabaksrook of de verleiding om te gaan roken. De longen van jonge kinderen zijn kwetsbaar en volop in ontwikkeling. Een ander risico is het voorbeeldgedrag – ‘zien roken, doet roken’. Zie ook www.longfonds.nl/rookvrije-generatie.

0 reacties:

Een reactie posten