Subscribe Twitter

woensdag 2 juli 2014

VN wil betere productinformatie

Bewuste burgers en bedrijven willen weten wat er in hun voedsel zit, hoe duurzaam producten zijn en hoe ze worden gemaakt. Daar is betere toegang tot productinformatie voor nodig. Ministers en andere vertegenwoordigers uit 50 landen hebben bedrijven vandaag daarom opgeroepen duidelijker te zijn over de totstandkoming van hun producten. Onder leiding van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vindt deze week in Maastricht een conferentie van de Verenigde Naties (VN) over milieu-informatie plaats.

Naast betere productinformatie willen de deelnemers aan de VN-conferentie dat klokkenluiders en milieuactivisten die milieumisstanden melden beter worden beschermd. Ook moeten social media meer worden ingezet om milieu-informatie toegankelijk te maken. Longpatienten hebben bijvoorbeeld baat bij apps voor smartphones waarmee de luchtkwaliteit kan worden gemeten. Zij kunnen daarmee bepalen of ze veilig in een bepaalde omgeving kunnen verblijven of extra medicijnen moeten innemen. De afspraken van de deelnemers aan de VN-conferentie zijn vastgelegd in de Verklaring van Maastricht.

0 reacties:

Een reactie posten