Subscribe Twitter

donderdag 24 juli 2014

Veiligheidswaarschuwing: MSpa Bubble

De NVWA adviseert mensen die in het bezit zijn van de MSpa Bubble om deze uit te schakelen en niet te gebruiken. Dit besluit volgt nadat er twee gevallen bekend zijn geworden van mensen die een elektrische schok hebben gekregen tijdens het gebruik van de spa.

Uit onderzoek van de NVWA naar aanleiding van deze klachten is gebleken dat er een defect is met het verwarmingselement. Als een gebruiker in of uit het bad stapt of voorwerp aanraakt dat zich buiten het bad bevindt kan er een elektrische schok ontstaan. Onder bepaalde omstandigheden zou dit fataal kunnen zijn. Inmiddels is ook bekend geworden dat er naast de twee gemelde klachten zich meer incidenten hebben voorgedaan. Er wordt daarom geadviseerd om geen gebruik meer te maken van de spa en uit voorzorg de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Het model en de typenummers waar de waarschuwing voor geldt staan vermeld op deze poster. Mensen die in het bezit zijn van een van deze types moeten contact opnemen met hun leverancier.

0 reacties:

Een reactie posten