Subscribe Twitter

donderdag 22 mei 2014

Houdbaarheidsdatum voor meer producten

Een grote meerderheid van landen in de Europese Unie wil dat de Europese Commissie de lijst met niet-houdbare producten uitbreidt. Dat is de uitkomst van het voorstel van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en haar Zweedse collega om voedselverspilling tegen te gaan. Onder meer pasta, rijst en koffie zijn goede kanshebbers om op deze lijst te komen. Nu staat er nog een verplichte Tenminste Houdbaar Tot (THT) aanduiding op deze producten, terwijl deze nauwelijks over de datum kunnen raken. Dat leidt tot verspilling van voedsel. Verder moeten consumenten betere voorlichting krijgen over de verwarrende datumaanduiding op producten en moet onderzocht worden of nog meer Europese regelgeving voedselverspilling in de hand werkt.

Dijksma: “Koffie, pasta, rijst, het zou mooi zijn als deze producten nu steevast in Europese keukenkastjes blijven staan en niet zomaar meer in de prullenbak belanden. Het is een doorbraak dat veel landen zich zo positief uitspreken over het aanpakken van voedselverspilling. Door verwarring over alleen al houdbaarheidsdata gooien consumenten onnodig veel kilo’s voedsel ongebruikt weg. Het aanpakken van het tekort aan voedsel gaat door de groei van de wereldbevolking een grote uitdaging worden. Daarom is het zaak om nu door te pakken.”

Naast het uitbreiden van de lijst met niet-houdbare producten, is het van belang dat consumenten meer informatie krijgen over wat houdbaarheidsdata betekenen.Tenminste Houdbaar Tot betekent dat een product niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen door bijvoorbeeld kleurverschillen. De veiligheid is echter langer - soms zelfs maanden na het verlopen - gegarandeerd. Consumenten weten dit vaak niet. Circa 15% van de voedselverspilling komt door houdbaarheidsdata op verpakkingen. Door vaak ontstane verwarring over de THT-aanduiding hebben landen eveneens aangegeven dat ook nagedacht dient te worden over alternatieven; bijvoorbeeld door het voeren van de productiedatum op verpakkingen.

In Europa wordt naar schatting 89 miljoen ton voedsel jaarlijks verspild, terwijl de natuurlijke hulpbronnen voor voedselproductie zwaar onder druk staan. Voedselverspilling is een maatschappelijk en economisch probleem. Landbouworganisatie FAO stelt dat als we wereldwijd 25% minder verspillen, dit het equivalent aan voedsel is waar 500 miljoen mensen mee gevoed kunnen worden. N

0 reacties:

Een reactie posten