Subscribe Twitter

maandag 27 januari 2014

Levensmiddelenakkoord is gatenkaas

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft een akkoord gesloten met de levensmiddelenbranche om producten op de aanwezige hoeveelheden zout, verzadigd vet, suiker en portiegroottes te verbeteren. De Consumentenbond vindt het goed dat het akkoord zich richt op een ambitieus einddoel voor zoutreductie in 2020, maar mist concrete toezeggingen om dit te bereiken.
Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Het levensmiddelenakkoord is net gatenkaas, alles moet nog ingevuld worden in werkgroepen. Dat terwijl minister Schippers in mei 2013 de Tweede Kamer al concrete normen en een concreet tijdspad voor zoutreductie beloofde. Het akkoord is bovendien niet met bedrijven gesloten, maar met brancheorganisaties, die bedrijven dan moeten bewegen om aan de slag te gaan. De geschiedenis leert ons dat dit zelden werkt. Niet voor niets pleiten wij al jaren voor wetgeving, vrijblijvende zelfregulering heeft tot nu toe weinig tot niets opgeleverd."
De Consumentenbond is voorstander van hele specifieke maximumnormen voor zout per product zodat bedrijven weten waar ze naartoe moeten te werken. Deze maximumnormen zijn alleen zinvol als een wetenschappelijke en volledig onafhankelijke commissie de normen vaststelt. De Consumentenbond pleit bovendien voor een onafhankelijke controle van de bedrijven om vast te stellen of ze zich houden aan de maximumnormen. In het levensmiddelenakkoord staat dat bedrijven die gegevens zelf aanleveren. Het gevaar bestaat dan dat alleen de verbeteringen worden aangeleverd en niet de verslechteringen die ook nog steeds plaatsvinden.

0 reacties:

Een reactie posten