Subscribe Twitter

donderdag 8 november 2012

Nederlanders geven voorkeur aan lokaal

Een derde van de consumenten hecht evenveel waarde aan zowel biologisch als fair trade en lokaal. Tussen de drie varianten gaat de voorkeur vaker uit naar lokale producten dan naar biologische of fairtradeproducten. Dit blijkt uit de Foodmonitor van Food for Food en Intomart GfK.
In de supermarkt kan de consument een keuze maken uit verschillende varianten van hetzelfde product. Zo zijn er lokale, biologische en fairtradeproducten. En natuurlijk gewoon reguliere producten. Als de consument kan kiezen, aan welke van de drie eigenschappen hecht hij dan het meeste waarde? Een reden om deze vraag eens voor te leggen aan de Nederlandse consument in de Foodmonitor.
Meer dan 80 procent van de respondenten hecht waarde aan deze drie eigenschappen, ofwel met een voorkeur voor één van de drie, ofwel voor alle varianten evenveel waarde. Tegelijkertijd wordt ‘lokaal’ als producteigenschap door vrijwel alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus op een gelijk niveau als beste gewaardeerd.
Jongeren (18 tot 34 jaar) en hoger opgeleiden hechten meer waarde aan biologisch dan de andere groepen. Lager opgeleiden hechten duidelijk veel minder waarde aan alle drie de eigenschappen: 26% van de lager opgeleide hecht geen waarde aan alle drie de eigenschappen, tegen 20% bij midden-opgeleiden en 12% bij hoog opgeleiden. Mannen hechten meer waarde aan lokale producten dan vrouwen, vrouwen daarentegen hechten meer waarde aan biologisch.

0 reacties:

Een reactie posten