Subscribe Twitter

woensdag 26 oktober 2011

Slimme huishoudtoestellen

Dankzij smart grids kunnen consumenten in de toekomst niet alleen besparen op hun elektriciteitsrekening, maar ook genieten van slimme huishoudapparaten. Dat smart grids of intelligente netten er aan zitten te komen, staat buiten kijf. De vraag naar elektriciteit blijft stijgen, net als de prijs. Elektriciteit is bovendien moeilijk op te slaan, dus we springen maar beter zo zuinig mogelijk om met de beschikbare hoeveelheid.

0 reacties:

Een reactie posten