Subscribe Twitter

maandag 1 augustus 2016

Jumbo gaat bijen redden

Jumbo gaat extra stappen zetten in de strijd tegen de bijensterfte. Ze werkt hierbij nauw samen met milieuorganisatie Greenpeace. Betrokken partijen hebben eind juli afspraken gemaakt over een nieuwe aanpak. Jumbo – dat als familiebedrijf duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan – vindt het belangrijk dat ze kan helpen de kaalslag onder wilde bijen, hommels en vlinders aan te pakken. Daarom gaat zij alle Hollandse aardappelen, groenten en fruit in het schap onder Milieukeur aanbieden. Ook een groot deel van de Nederlandse bloemen en planten zullen onder dit keurmerk worden verkocht.

Daarnaast heeft Jumbo het streven om het aandeel biologische groente en fruit te verdubbelen. Hier wordt stapsgewijs naartoe gewerkt. Het streven is om deze maatregelen eind 2019 gerealiseerd te hebben.
Milieukeur is een keurmerk met milieu als belangrijkste aandachtspunt. Het staat voor productie waarbij onder andere weinig gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Door het aangaan van lange termijn afspraken en de daarbij behorende inkoopafspraken maakt Jumbo het voor telers mogelijk te investeren in deze duurzamere vorm van landbouw.

In de afspraken met Greenpeace zegt Jumbo toe dat ze zich sterk maakt voor de inkoop van aardappelen, groente en fruit uit – bij voorkeur – Nederland. Om biologische producten maximaal te ondersteunen, biedt Jumbo van een aantal artikelen uitsluitend nog de biologisch variant aan. Niet biologische varianten van deze producten worden uit het assortiment gehaald. Van de duurzame sierteelt (bloemen en planten), is het de bedoeling dat eind 2019 minstens de helft van de totale omzet (in euro’s) van Nederlandse producten biologisch, Fairtrade of Milieukeur gecertificeerd zijn.

Zowel Greenpeace als Jumbo wijzen erop dat het voor een optimaal effect van deze maatregelen essentieel is dat de totale Nederlandse markt mee ontwikkelt. Met als uiteindelijk doel dat in 2020 Milieukeur de nieuwe minimale norm – voor aardappelen, groeten en fruit - wordt in de Nederlandse markt.

0 reacties:

Een reactie posten