Subscribe Twitter

maandag 19 mei 2014

Verbeterd leven voor kip

Vanaf vandaag ligt de nieuwe Hollandse kip in de winkels van Albert Heijn. De nieuwe Hollandse kip is een langzaam groeiender ras dan de reguliere kip en beschikt over meer leefruimte. In februari 2013 ondertekenden de pluimveesector en de supermarkten een akkoord over dierenwelzijnsstappen voor kip. In dit akkoord staan criteria die de keten gezamenlijk stelt om het dierenwelzijn voor de Nederlandse supermarktkip stapsgewijs op een hoger niveau te brengen. Albert Heijn zet al deze dierenwelzijnsstappen in één keer en vervangt met ingang van vandaag stapsgewijs alle reguliere verse kipproducten door de nieuwe Hollandse kipproducten.

Sinds de ondertekening van het kipakkoord in februari 2013 is bij Albert Heijn hard gewerkt om tot een alternatief te komen voor de reguliere kip. Hoewel het akkoord tot 2020 de tijd biedt om de verbeterstappen in te voeren, wil Albert Heijn alle verbeteringen zo snel mogelijk realiseren. De Hollandse kip is een vitaler ras dat langzamer groeit, langer leeft en over meer leefruimte beschikt. Daardoor zijn de leefomstandigheden van de kip die te koop is bij Albert Heijn aanzienlijk verbeterd.

0 reacties:

Een reactie posten