Subscribe Twitter

donderdag 28 maart 2013

Doe een duurzame scharrel

De term 'scharreleieren' is misleidend en heeft niets te maken met duurzaamheid en scharrelende kippen. De scharrelkip scharrelt namelijk helemaal niet. De scharreleieren die in de supermarkten te vinden zijn, zijn afkomstig van een kip die met 8 andere kippen op 1 vierkante meter leeft en nauwelijks daglicht ziet. Dit stelt Natuur & Milieu in de aanloop naar Pasen. Nu wordt 86%  van de eieren verkocht onder het label 'scharreleieren'. Natuur & Milieu roept consumenten op om te kiezen voor duurzame en biologische eieren. Overschakelen op een duurzaam ei is makkelijker dan ooit omdat het aanbod duurzame eieren in 2013 flink is gestegen. Plus Supermarkten geeft het goede voorbeeld door alleen maar duurzame eieren aan te bieden en geen eieren meer onder het label 'scharrelei'.
Ooit was de scharrelei het symbool van duurzaamheid ten opzichte van de dieronvriendelijke legbatterijkip. Inmiddels zijn er veel duurzamere eieren in de schappen te vinden van kippen die écht kunnen scharrelen. Uit vandaag verschenen onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat supermarkten inmiddels een groot aantal soorten duurzame en biologische eieren aanbieden. Ook Aldi biedt dit jaar voor het eerst biologische eieren aan. Albert Heijn, Jumbo en COOP zijn de supermarkten met het hoogste aanbod duurzame eieren. Het onderzoek toont daarnaast aan dat de vrije uitloopeieren met 2 sterren Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming flink in opmars zijn dit jaar. 91% van de onderzochte winkels hebben vrije uitloopeieren in de schappen.
Voor veel consumenten is het onduidelijk hoe duurzaam de eieren zijn die hij in het schap aantreft. Natuur & Milieu heeft daarom een ranking gemaakt van de meeste duurzame en diervriendelijke keus tot en met de eieren die het minst duurzaam zijn. De beste keus zijn Rondeel eieren met Milieukeur of biologische eieren met het EKO/Demeter kenmerk. Deze kippen eten voer met duurzame soja waarvoor geen bos gekapt is. Beide hebben 3 sterren Beter Leven Kenmerk. Dat betekent dat de kippen een dierwaardig leven leiden: veel stalruimte, stro, legnesten en biologisch kippenvoer.
Met de toenemende eierconsumptie is het extra belangrijk dat het aanbod verduurzaamt. Waar men in 2010 nog 185 eieren paar jaar at, aten we in 2012 gemiddeld 192 eieren per jaar, 7 stuks meer dan twee jaar geleden. Natuur & Milieu droomt van een wereld waarin het voor consumenten leuk, makkelijk èn betaalbaar is om milieuvriendelijke keuzes te maken. Sijas Akkerman van Natuur & Milieu roept de consument op te kiezen voor duurzame en diervriendelijke eieren: 'Iedere supermarkt biedt nu duurzame eieren aan. Nooit eerder konden consumenten zo makkelijk een milieuvriendelijke keuze maken.'
Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de duurzame eieren die ze kopen ook echt duurzaam zijn. Natuur & Milieu vindt het daarom van belang dat er meer onafhankelijke controles gaan plaatsvinden en meer onverwachte flitscontroles. Zodat het ten onrechte verkopen van biologische eieren, zoals in februari in Duitsland gebeurde, in Nederland niet zal gebeuren. De onafhankelijke organisatie voor toezicht op biologische productie Skal, heeft al aangekondigd extra controles te gaan uitvoeren vlak voor Pasen.
De pluimveesector heeft zelf controlesystemen, zoals het IKB kwaliteitszorgsysteem voor scharreleieren. De controle op de wettelijke eisen van de overheid wordt in opdracht van de overheid uitgevoerd door de NCEA (Nederlandse Controle Autoriteit Eieren). Dit is echter een private organisatie. Natuur & Milieu pleit voor een geheel onafhankelijke controle organisatie die vaker controles uitvoert. Daarnaast zouden de controlegegevens openbaar moeten zijn, zodat het controlesysteem voor iedereen transparant is.

0 reacties:

Een reactie posten