Subscribe Twitter

donderdag 13 december 2012

'Eis openheid over verwerkte eieren'

Foodwatch wil dat de Europese Unie niet alleen de herkomst van eieren in doosjes zichtbaar maakt, maar ook die van verwerkte eieren. Wie een doosje eieren koopt, kan dankzij de eicode precies nagaan waar die eieren vandaan komen. Zo kun je als consument bewust kiezen voor een scharrelei, een vrije uitloopei of een biologisch ei. En dus voor meer of minder dierenwelzijn van de kip die het ei heeft gelegd.
Maar voor bijna een kwart van alle eieren die we eten, blijft volstrekt onduidelijk uit welk pluimveesysteem ze afkomstig zijn. Dat zijn met name de eieren die voedselproducenten verwerken in voedselproducten. Zij hoeven op het etiket niet te vermelden welke eicode daarbij hoort.
Van alle Nederlanders wil 80 procent niets te maken hebben met kooieieren, de voormalige legbatterijeieren. Maar via bewerkte voedselproducten krijgen we ze ongewild toch voorgeschoteld.

0 reacties:

Een reactie posten