Subscribe Twitter

maandag 12 december 2011

Meer betalen voor duurzaam?

Consumenten zijn bereid meer te betalen voor duurzaam voedsel. Voorwaarde hierbij is dat zij inzicht hebben hoe deze meerprijs tot stand gekomen is. Dat blijkt uit het vandaag verschenen Duurzaamheidkompas. Consumenten willen vooral meer betalen om kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden en mensenrechtenschendingen te voorkomen, daarna volgen milieu- of diergerelateerde issues.
Op dit moment weet ruim acht op de tien Nederlanders niet hoe de prijs en margeverdeling bij voedingsmiddelen is opgebouwd. Consumenten denken dat supermarkten (42 procent), de horeca (40 procent) en de overheid (40 procent) vooral verdienen. Consumenten gaan er vanuit dat boeren in Nederland (1 procent) of ontwikkelingslanden (0,35 procent) juist niet veel verdienen.
Driekwart van de consumenten kiest voor prijs, ondanks dat zij duurzaamheid belangrijk vinden. Om de consument bereid te vinden voor duurzaamheid te betalen, moet inzicht komen in waar de meerprijs heen gaat.
Ongeveer de helft van de consumenten legt geen relatie tussen prijs en duurzaamheid in algemene zin. Als daarentegen specifiek aan consumenten wordt gevraagd of zij bekend zijn met gevolgen van een lage prijs voor specifieke duurzaamheidsissues als kinderarbeid, ontbossing of weinig dierenwelzijn, dan blijken consumenten hier wel degelijk mee bekend.
Een grote meerderheid van consumenten, zeven tot negen van de tien, vindt deze gevolgen onacceptabel. Consumenten zijn ook bereid meer te betalen om hier iets aan te doen. Echter, zij willen dan wel zeker weten dat de meerprijs naar de betreffende verduurzaming toegaat. Bekendheid met de prijs en inzicht dat de verbetering plaatsvindt, zijn hiervoor noodzakelijk. Het blijkt dat consumenten hierbij onderscheid maken tussen de verschillende duurzaamheidsissues.
Bijna de helft van de consumenten vraagt zich geregeld af of de prijs van voedingsmiddelen niet zo laag is, dat de producenten er niet meer aan kunnen verdienen. Bijna acht op de tien consumenten is positief over meer aandacht voor duurzame producten via aanbiedingen.

0 reacties:

Een reactie posten