Subscribe Twitter

dinsdag 8 november 2011

Keurmerken slaan plank mis

Maar liefst 75% van de Nederlanders weet niet waar de verschillende keurmerken op voedingsmiddelen voor staan. Dit blijkt uit een onderzoek dat MarketResponse heeft uitgevoerd onder 500 ondervraagden. Opvallend is dat consumenten in een jaar tijd minder bekend zijn geworden met deze keurmerken; in 2010 was het nog 54% die niet wist waar deze voor staan, een verschil van 21%.
In de voedingsmiddelenindustrie zijn veel keurmerken in omloop. Het doel van deze keurmerken is de consument te helpen bij hun aankoopbeslissing, maar de resultaten laten zien dat de keurmerken dat doel juist mislopen.
Consumenten letten vergeleken met vorig jaar nog steeds evenveel op keurmerken wanneer ze boodschappen doen. Zij geven aan nog wel degelijk behoefte te hebben aan keurmerken, maar het vertrouwen in keurmerken is sterk gedaald vergeleken met vorig jaar. Slechts 30% van de ondervraagden heeft vertrouwen in keurmerken, terwijl dit vorig jaar nog 43% was).
Zij vinden dat de keurmerken op elkaar lijken, dat er te veel zijn en dat er geen duidelijke informatie over de keurmerken wordt verstrekt. Kortom, op dit moment voegen keurmerken nog weinig toe; ze scheppen juist verwarring.
Gezonde voeding is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Er is veel aandacht voor in de politiek en in de media. Voedselkeurmerken zijn voor een groot publiek relevant, maar op dit moment bieden ze consumenten nog te weinig houvast. Er ligt dus een groot potentieel voor voedselkeurmerken. Consumenten hebben duidelijk behoefte aan meer en dan vooral heldere informatie. Voedselkeurmerken moeten een duidelijker gezicht krijgen. Ze kunnen alleen dan van waarde zijn voor consumenten, zo kunnen we concluderen op basis van dit onderzoek.

0 reacties:

Een reactie posten