Subscribe Twitter

vrijdag 12 november 2010

Op zoek naar het ideale winkelcentrum

Bezoekers van winkelcentra vinden praktische aspecten als ‘nabijheid’ en ‘gratis parkeren’ veel belangrijker dan architectuur en atmosfeer. De aanwezigheid van horeca speelt helemaal geen rol. Dat concludeert Roemer Warners, die begin november aan de TU Delft afstudeert op ‘het ideale winkelcentrum’.
Voor ontwikkelaars en architecten van winkelcentra is het belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de wensen van de consument. In zijn afstudeeronderzoek heeft masterstudent Bouwkunde Roemer Warners daarom 597 respondenten uit Nederland en Duitsland via een nieuwe onderzoeksmethode in een online enquête naar hun voorkeuren gevraagd.
'De resultaten laten zien dat de respondenten veel waarde hechten aan reistijd, parkeren en de grootte van het winkelcentrum. Mensen zitten niet te wachten op architectonische hoogstandjes, ze willen gewoon gratis kunnen parkeren als ze boodschappen doen’, concludeert Warners in zijn afstudeeronderzoek.  ‘Verder houden mensen niet van massale winkelcentra. Consumenten willen liever kleine (5.000-10.000 m2) en middelgrote centra (20.000-40.000 m2). De aanwezigheid van horeca in het winkelcentrum had geen invloed op de voorkeur van de ondervraagden’, zegt Warners.
Een aantal bevindingen van Warners wijkt af van wat algemeen door experts werd aangenomen. Zo denken die vaak dat grootte de belangrijkste eigenschap voor een winkelcentrum is. Verder wordt ‘parkeren’ door consumenten als belangrijker beoordeeld dan tot nu toe in wetenschappelijke studies naar voren kwam.

0 reacties:

Een reactie posten