Subscribe Twitter

maandag 15 november 2010

Dyson kan stofzuiger niet verbieden

Dyson heeft bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam een verbod gevorderd om een concurrerende stofzuiger nog langer op de markt te brengen. Het verbod is afgewezen. De gelijkenissen tussen de stofzuigers zijn te gering om van een auteursrechtinbreuk of van een onrechtmatige daad (slaafse nabootsing) te kunnen spreken.
Bij beantwoording van de vraag of de VS8 moet worden aangemerkt als een slaafse nabootsing van de Dysonstofzuigers en daarmee jegens Dyson onrechtmatig is, heeft als uitgangspunt te gelden dat het nabootsen van een ontwerp van een concurrent in beginsel is toegestaan tenzij de nabootsing, door niet af te wijken van het originele ontwerp waar dit (technisch gezien) wel mogelijk was, nodeloos verwarring veroorzaakt. Zich door een ontwerp of door details van dat ontwerp laten inspireren is niet onrechtmatig.

0 reacties:

Een reactie posten